Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Dricksvatten

Jag har problem med varmvattnet!

Kalmar Vatten levererar och ansvarar för kallt dricksvatten.

Om du har problem med varmvattnet så ska du istället kontakta:

 • din hyresvärd, om du bor i ett flerbostadshus
 • Kalmar Energi, om du som fastighetsägare är ansluten till fjärrvärmenätet
 • en fackman, om du har egen varmvattenberedare.

Vattenkiosken -vem kan hämta vatten där?

Vattenkiosken på Grindängsvägen 4 förbättrar tillgången till dricksvatten. Här kan speditörer med yrkesmässig vattenanvändning hämta vatten dygnet runt. Registrering av vattenuttag och betalningsunderlag är fullt ut digitaliserat. På vattenkiosken finns även en mindre kran med nödvatten. Där kan vem som helst, när som helst, hämta en mindre mängd dricksvatten, exempelvis vid en vattenläcka. Nödvattnet är alltid gratis.

Hur fungerar vattenkiosken?

Vattenkiosken finns på Grindängsvägen 4. Här kan du som privatperson hämta dricksvatten vid behov tex vid en läcka eller missfärgat vatten. Vid frågor kontakta kundservice på 0480-45 12 10. Speditörer som kör vatten för yrkesmässig hantering kan ansöka om nyckel till vattenkiosken.

 

Vad är Mangan?

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Vi får i oss mangan genom maten vi äter och genom dricksvattnet. Läs mer om mangan på Livsmedelsverkets webbplats. I samband med kopplingsarbeten på ledningsnätet lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. När flödena ändras eller när luft kommer in i systemet kan dessa partiklar rivas loss och göra vattnet missfärgat. Manganoxiden är brun eler brunsvart. Livsmedelsverket uppger att det inte är skadligt att dricka vatten med en liten mängd partiklar av manganoxid under en kortare tid. För kommunalt vatten är rekommenderat gränsvärde 0,05 mg/l. Det gränsvärdet utgår ifrån att man dricker och lagar mat på vattnet, ofta under lång tid. För att tillreda bröstmjökserättning rekommenderar Livsmedelsverket att man använder annat vatten. På bilden härunder ser du exempel på hur vattnet kan se ut och när du inte bör dricka vattnet. 

manganoxid i dricksvatten

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök. 

Bevattningsförbud, vad gäller i Kalmar?

För närvarande är det inte bevattningsförbud i Kalmar. Vi följer noga upp förutsättningarna för vår vattenförsörjning och bedömer att läget är så pass stabilt att det inte behövs 2018. Om förutsättningarna skulle ändras informerar vi om detta.  Läs mer här på vilka grunder besluten fattas. Var sparsam med vattnet ändå och samla gärna upp regnvatten för bevattning i trädgården. Bevattning utgör en stor andel av vattenförbrukningen under varma somrar. Fler tips om att spara vatten finns här. Under 12 maj-31 augusti 2016 var det bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten i Kalmar. Under den perioden fick man vattna i trädgården med vattenkanna men inte med hjälp av vattenspridare eller vattenslang. Vi kan alla hjälpas åt att spara på vattnet.  Kalmar Vatten ansvarar inte för enskilt vatten och du beslutar själv hur du gör med vatten från egen brunn men håll koll på vattennivån. Vi är olika hårt drabbade av torkan även 2018. Andra kommuner har andra regler. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Hur kan man spara vatten?

 

 • Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
 • Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
 • För en äldre, högförbrukande toastol kan man begränsa mändgden vatten som används flör att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.
 • Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.
 • Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under "Mina sidor".
 • Fler tips hittar du på sidan vattensmart.

Kan man hyra brandposthuvud för att fylla en pool?

Nej, det är inte längre möjligt hos oss eller hos brandkåren. Istället hänvisar vi till speditörer, som kan fylla större mängder vatten på ett kontrollerat sätt. Brandposterna är plomberade och det är förbjudet att ta vatten ur en kommunal brandpost utan Kalmar Vattens tillåtelse. Mindre mängder vatten kan fylla med hjälp av trädgårdsslang. Läs mer.

Hur fyller jag min pool?

I Kalmar kan du fylla en pool med kommunalt vatten, bara du gör på rätt sätt. Det är inte några problem att fylla en barnpool eller en badtunna med hjälp av trädgårdsslang i lugn takt. Att toppfylla en större pool efter vintern går också bra. För fyllning av en pool större än 3 kubikmeter (3000 liter) hänvisas till en speditör som kan fylla med hjälp av tankbil. Om du fyller med högt flöde kan turbulensen i vattenledningarna göra att rost och avlagringar av mangandioxid släpper från ledningarna och vattnet blir grumligt i poolen. Det är inte ovanligt att ett helt område drabbas av missfärgningar när en eller flera fastigheter gör stora vattenuttag på ledningsnätet.

Under perioder när bevattningsförbud gäller kan det finnas restriktioner för poolfyllning. T ex när det gäller att fylla pooler i andra kommuner via tankbil. Just nu finns det inga restriktioner (uppdaterad maj 2017). Kalmar Vatten har inte någon tjänst att fylla på med tankbil. Det är inte heller tillåtet att öppna upp en brandpost för att fylla poolen.

Kan jag lita på vattnet?

För vattnet ska vara hälsosamt finns det många regler och ett program för att följa upp kvalitén. Alla Sveriges kommuner har rutiner för t ex. skötsel och provtagning bestämda i egenkontrollprogram. Vattenproduktionen granskas av kommunens livsmedelsinspektörer. Varje månad tas flera prover både på vattenverk och ute på ledningsnätet. Här finns typiska mätvärden för vattenkvalitén. Dessutom tillsätts en liten mängd klor som avdödar eventuella bakterier i vattnet.

Vi tillsätter en låg halt klor som en så kallad mikrobiologisk barriär. Klor avdödar eventuella bakterier m m i vattnet. Klorhalten sjunker successivt i vattenledningarna och brukar vara nära noll framme hos konsumenterna. Det är mycket ovanligt att någon känner smak eller lukt av klor. I samband med en läcka eller annan driftstörning kan det vara nödvändigt att höja klorhalten. Vid kraftiga höjningar meddelar vi detta på sidan driftstörningar. Om du känner smak eller lukt av klor eller någon annan störning i vattenkvalitén och inte hittar information om detta under driftstörningar, ber vi dig kontakta kundservice.

Jag har missfärgat vatten, kan det vara bakterier?

Orsaken till missfärgat vatten är oftast att rostpartiklar och andra avlagringar lossnar från ledningarna t ex vid t ex reparationsarbeten. I sällsynta fall kan vattnet bli grumligt om det har kommit in jord eller avloppsvatten i ledningarna eller att bakterier växer till. Då ska man inte dricka vattnet utan att först kontrollera vad som gäller. På sidan driftstörnigar lägger vi ut aktuell information om vattnet behöver kokas eller om man inte ska dricka vattnet över huvudtaget. Vi skickar också ut information via SMS till mobiltelefoner i berört område och informerar i Sveriges Radio Kalmar.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt. Tänk på att vittvätt bli missfärgad. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Blir det inte klart, vänta en stund och spola igen. Om det inte hjälper efter upprepade försök ber vi dig att kontakta vår kundservice. På sidan driftstörnigar lägger vi ut aktuell information om ett område har problem med grumligt vatten. I sällsynta fall kan det handla om att vattnet har förhöjda halter bakterier. Varje månad kontrolleras vattnet på flera platser i Kalmar och bakterier påtäffas i stort sätt aldrig.

Förbättringsförslag