Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Finns det klor i dricksvattnet?

Finns det klor i dricksvattnet?

Vi tillsätter en låg halt klor som en så kallad mikrobiologisk barriär. Klor avdödar eventuella bakterier m m i vattnet. Klorhalten sjunker successivt i vattenledningarna och brukar vara nära noll framme hos konsumenterna. Det är mycket ovanligt att någon känner smak eller lukt av klor. I samband med en läcka eller annan driftstörning kan det vara nödvändigt att höja klorhalten. Vid kraftiga höjningar meddelar vi detta på sidan driftstörningar. Om du känner smak/lukt av klor eller någon annan störning i vattenkvalitén och inte hittar information om detta under driftstörningar, ber vi dig kontakta kundservice så att vi kan starta en felsökning.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag