Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Jag har missfärgat vatten, kan det vara bakterier?

Jag har missfärgat vatten, kan det vara bakterier?

Orsaken till missfärgat vatten är oftast att rostpartiklar och andra avlagringar lossnar från ledningarna t ex vid t ex reparationsarbeten. I sällsynta fall kan vattnet bli grumligt om det har kommit in jord eller avloppsvatten i ledningarna eller att bakterier växer till. Då ska man inte dricka vattnet utan att först kontrollera vad som gäller. På sidan driftstörnigar lägger vi ut aktuell information om vattnet behöver kokas eller om man inte ska dricka vattnet över huvudtaget. Vi skickar också ut information via SMS till mobiltelefoner i berört område och informerar i Sveriges Radio Kalmar.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt. Tänk på att vittvätt bli missfärgad. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Blir det inte klart, vänta en stund och spola igen. Om det inte hjälper efter upprepade försök ber vi dig att kontakta vår kundservice. På sidan driftstörnigar lägger vi ut aktuell information om ett område har problem med grumligt vatten. I sällsynta fall kan det handla om att vattnet har förhöjda halter bakterier. Varje månad kontrolleras vattnet på flera platser i Kalmar och bakterier påtäffas i stort sätt aldrig.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag