Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Kan jag lita på vattnet?

Kan jag lita på vattnet?

För vattnet ska vara hälsosamt finns det många regler och ett program för att följa upp kvalitén. Alla Sveriges kommuner har rutiner för t ex. skötsel och provtagning bestämda i egenkontrollprogram. Vattenproduktionen granskas av kommunens livsmedelsinspektörer. Varje månad tas flera prover både på vattenverk och ute på ledningsnätet. Här finns typiska mätvärden för vattenkvalitén. Dessutom tillsätts en liten mängd klor som avdödar eventuella bakterier i vattnet.

Vi tillsätter en låg halt klor som en så kallad mikrobiologisk barriär. Klor avdödar eventuella bakterier m m i vattnet. Klorhalten sjunker successivt i vattenledningarna och brukar vara nära noll framme hos konsumenterna. Det är mycket ovanligt att någon känner smak eller lukt av klor. I samband med en läcka eller annan driftstörning kan det vara nödvändigt att höja klorhalten. Vid kraftiga höjningar meddelar vi detta på sidan driftstörningar. Om du känner smak eller lukt av klor eller någon annan störning i vattenkvalitén och inte hittar information om detta under driftstörningar, ber vi dig kontakta kundservice.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag