Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Hur ofta byts mätaren?

Hur ofta byts mätaren?

Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att den visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år. Ett slumpmässigt urval av mätarna skickas iväg för kontroll av oberoende företag.

Från och med den 7 juni 2017 monterar Kalmar Vatten digitala fjärravlästa vattenmätare vid byte.

När det är dags för mätarbyte kontaktar vi dig i god tid. Om tiden du har fått inte passar kan du alltid kontakta oss så byter vi till en annan tid som passar dig.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag