Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Om den mekaniska vattenmätaren

Om den mekaniska vattenmätaren

Visste du att vattenmätaren ägs av Kalmar Vatten även om den sitter inne på din egendom? Vet du var vattenmätaren sitter? Har du kollat att ventilerna både innan och efter vattenmätaren verkligen fungerar?

Vattenmätaren ägs av din kommun

I Kalmar kommun är det Kalmar Vatten AB som är huvudman för VA-verksamheten. Det är huvudmannen som tillhandahåller och installerar vattenmätaren, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren samt ge huvudmannen tillträde vid behov av detta. Det är endast personal från Kalmar Vatten AB som har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt öppna och stänga servisventil (förbindelseventilen mellan din fastighet och det kommunala ledningsnätet). Om du planerar att ändra vattenmätarens placering eller bygga och renovera så att du måste stänga av servisventilen måste du först kontakta oss.

 

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren. Detta innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om mätaren är placerad i mätarbrunn ska brunnen vara väl rengjord, tömd på vatten och vara försedd med en stege. Om vattenmätaren inte sköts kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av och ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet du var vattenmätaren finns så hittar du snabbt fram och kan stänga av vattnet.

Vi rekommenderar att man öppnar och stänger avstängningsventilerna som finns både innan och efter vattenmätaren minst en gång per år. Då vet du att de fortfarande går att stänga vid behov.

Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta oss omgående om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte eller reparation betalas då av fastighetsägaren.

 

Så här funkar vattenmätaren

Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in. Räkneverket består som regel av fem siffror följt av m3. Det är dessa siffror som du läser av och rapporterar in när det är dags för mätaravläsning. Under räkneverket finns fyra små visare som visar din förbrukning mera exakt.  Från vänster till höger visas förbrukningen i antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter.

Uppe på vattenmätare finns också ett litet svart kugghjul. Detta hjul snurrar när vatten används i fastigheten och förbrukningen mäts. Om alla kranar i huset är stängda och hjulet ändå snurrar tyder detta på att det finns en droppande kran eller läcka någonstans i huset. Man kan alltså även använda vattenmätaren för att kolla så att allt står rätt till i huset.

Se filmen om vattenmätarbyte

Läs av vattenmätaren regelbundet

Dina VA-fakturor under året baseras på en uppskattad förbrukning efter lämnade mätarställningar. Om du rapporterar in din vattenmätarställning flera gånger under året får du mer korrekta fakturor. Du kan då också snabbt se om din förbrukning ökar, det kan i så fall indikera på läckage i din fastighet.

Tänk på att läsa av rätt mätare när du ska lämna mätarställning så du inte råkar läsa av fjärrvärme- eller elmätaren. Kontrollera mätarnumret mot avläsningskortet som vi skickar ut varje höst eller mot dina uppgifter på Mina sidor om du rapporterar över hemsidan. De är de svarta siffrorna från räkneverket uppe på mätaren som ska rapporters.

Gå till mina sidor

 

Kontroll av vattenmätaren

Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att de visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år. Ett slumpmässigt urval av mätarna skickas iväg för kontroll av flödesmätningen av oberoende företag.

 

Att bygga mätarplatsen

Mätarplatsen ska vara godkänd av Kalmar Vatten AB. Mätaren skall skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre påverkan. Väggparti och golv skall tåla visst spill och läckage av vatten och utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika mögelskador. Vid servisledning med en dimension (diameter) av 50 mm eller större krävs golvbrunn, men golvbrunn rekommenderas även vid klenare dimensioner.

Om du bara är ansluten till Kalmar Vattens spillvattennät och använder ditt eget vatten, ska vattenmätaren sitta efter fastighetens egna va-utrustning som t.ex. pump, hydrofor och filter.

Det ska sitta en mätarkonsoll horisontellt på väggen med två stycken avstängningsventiler, en före och en efter mätaren. Mätarkonsollen är fastighetsägarens egendom och ansvar. Bygglängden på vattenmätaren för en villa är 19 cm. Vattenmätaren tillhandahålls av Norrköping Vatten och Avfall AB.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet runtomkring vattenmätaren vara fritt.

Det är viktigt att det:

  • är fritt ca 70 cm ovanför vattenmätaren
  • är fritt ca 60 cm framför och under vattenmätaren
  • är ståhöjd ca 190 cm i utrymmet där vattenmätaren är placerad.
  • att det finns fungerade belysning i utrymmet
  • är frostfritt där vattenmätaren är placerad.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag