Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vad gäller vid nya bygglov?

Vad gäller vid nya bygglov?

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad.

Innan bygglov har beviljats betalas den fasta delen av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt).

Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften samt den rörliga delen.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag