Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Det verkar vara fler avgifter än innan, vad är detta?

Det verkar vara fler avgifter än innan, vad är detta?

Taxan består av tre delar:

  1. En fast avgift per fastighet
  2. En fast avgift per bostad/lägenhet eller en lokalyteavgift per 150 m2 lokalyta
  3. En rörlig avgift per förbrukad mängd vatten

De fasta priserna:
I priset enligt VA-taxan ingår alla tjänster. De fastigheter som inte har alla tjänster får avdrag på priset enligt nedan:

Vatten                                  35 %
Avlopp                                 45 %
Dagvatten fastighet               17 %
Dagvatten gata                      3 %

Totalt:                                  100 %

Det rörliga priset:
Det rörliga priset justeras gentemot taxan med följande procent om fastigheten inte är ansluten till både vatten och avlopp:

Vatten                                  45%
Avlopp                                 55%

Totalt:                                 100 %

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag