Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Jag har fått en faktura. Vad grundar ni era uppgifter på?

Jag har fått en faktura. Vad grundar ni era uppgifter på?

Uppgifterna på fakturan har sin grund från:

I första hand: Dina inlämnade uppgifter från utskicket som gjordes våren 2018
I andra hand: Skatteverkets uppgifter
I tredje hand: Kalmar Vattens egna utredningar

Vi kommer att kontakta de kunder vars inlämnade uppgifter skiljer sig mycket från skatteverkets uppgifter eller våra egna utredningar. Likaså de som inte har lämnat in kommer vi att kontakta under hösten 2018. Självklart ser vi gärna att du som kund återkommer till oss och hjälper till att rätta upp eventuella felaktigheter.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag