Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Hur fungerar den nya taxan?

Hur fungerar den nya taxan?

Den största förändringen i den nya taxan är att vi inför en ny modell för hur vi fördelar kostnaderna inom VA-kollektivet. 

I den nya modellen är det ”nyttan” som ligger till grund för den fasta brukningsavgiften. Nyttan mäter vi i antal ”lägenheter” (bostadsenheter eller enfamiljshus) och lokalyta i kvadratmeter för företagslokaler och ekonomibyggnader.

Fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader är balanserad i den nya taxan, 50 % fasta och 50 % rörliga kostnader (i nuvarande taxa i är fördelningen 30/70). Den fasta delen ökar alltså medan den rörliga minskar i och med övergången till 2018 års taxa. Efter att taxenivån justerats (+4 % för brukningsavgiften 2018) är det samma kostnader som ska fördelas mellan abonnenterna men den nya taxemodellen gör det på ett annat sätt. Beroende på vilken mätarstorlek du har idag och hur många lägenheter (bostadsenheter) du har på din fastighet, så kan du få en sänkning eller höjning av brukningsavgiften. Räkneexempel för villor hittar du här.

Den nuvarande fasta brukningsavgiften kommer från 1 juli 2018 att delas upp i två delar: en fast avgift och en (eller flera) lägenhetsavgifter.

Exempel: En villa nyttjar en mindre del av VA-kollektivets totala vattentjänster än ett hyreshus med 10 lägenheter. Villan har därmed mindre nytta av tjänsterna än hyreshuset. Villan får med den nya taxan en fast avgift och en lägenhetsavgift medan hyreshuset får en fast avgift och 10 lägenhetsavgifter. 

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag