Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Hur påverkar den nya taxan min fastighet?

Hur påverkar den nya taxan min fastighet?

​Innan vi kan säga exakt hur den nya taxan påverkar varje enskild fastighet behöver vi få in kompletterande uppgifter från alla fastighetsägare. En förfrågan om detta har skickats ut till verksamhetskunder i mars och till privatkunder i april 2018.

Taxenivån ändras generellt enligt följande:

  • Anläggningsavgiften (engångsavgift vid anslutning till VA-ledningsnätet) sänks med 3 % från den 1 juli 2018.
  • Brukningsavgiften höjs med 4 % från den 1 juli 2018.


Räkneexempel - villa

Några exempel som jämför brukningsavgiften per år, mellan taxa 2017 och taxa 2018:

V = Vatten
S = Spillvatten
Dvg = Dagvatten gata
Dvf = Dagvatten fastighet

1a. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) och vattenförbrukning 70 m3 / år:


 

1b. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) och vattenförbrukning 100 m3 / år: 

1c. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) och vattenförbrukning 150 m3 / år:

 

​2a. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) + komplementbyggnad med toalett och kökvattenförbrukning 70 m3 / år:


2b. Villa med alla vattentjänster 
(V, S, Dvg, Dvf) + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 100 m3 / år:

2c. Villa med alla vattentjänster 
(V, S, Dvg, Dvf) + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 150 m3 / år:

 

​3a. Villa med tjänsterna V + S och vattenförbrukning 70 m3 / år:

3b. Villa med tjänsterna V + S och vattenförbrukning 100 m3 / år:

3c. Villa med tjänsterna V + S och vattenförbrukning 150 m3 / år:

 


4a. Villa med tjänsterna V + S + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 70 m3 / år:

 

4b. Villa med tjänsterna V + S + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 100 m3 / år:

 

4c. Villa med tjänsterna V + S + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 150 m3 / år:


 

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag