Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vad är VA-taxans uppgift?

Vad är VA-taxans uppgift?

VA-taxan är en generell modell för att fördela kostnaderna inom VA-kollektivet, det vill säga alla fastigheter som är anslutna till det allmänna (kommunala) VA-nätet.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag