Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vad gäller för lagerbyggnader?

Vad gäller för lagerbyggnader?

För att en byggnad ska klassas som lagerlokal ska 50% eller mer av lokalytan vara ett lager. Med lager menar vi att där förvaras varor och endast personalen har tillgång till dessa utrymmen. Om kunderna får gå in på lagret och plocka till sig dessa varor är det istället en lokalyta. Om byggnaden uppfyller kravet för lager erläggs en avgift per 300 kvadratmeter lageryta istället för per 150 kvadratmeter som det är för lokaler.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag