Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Varför byter ni till en ny taxemodell?

Varför byter ni till en ny taxemodell?

Anledningen till att Kalmar Vatten byter till en ny taxemodell är att den nuvarande modellen är föråldrad och behöver anpassas till dagens förhållanden och lagkrav. Den nya taxemodellen bygger på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag samt rekommendation om fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader. Modellen är enhetlig, beprövad och uppfyller gällande lagkrav om en skälig och rättvis fördelning av kostnaderna mellan VA-abonnenterna. 

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag