Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vattenmätare och avläsning

Om den digitala vattenmätaren

När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer Kalmar Vatten från och med 7 juni 2017 att byta ut den till en digital vattenmätare med fjärravläsning. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år.

För dig som kund innebär det att du inte längre behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss. Vi kommer i stället att läsa av din mätare automatiskt, några gånger per år.


Varför byter vi till den digitala mätaren?

 • Vi har lyssnat på de önskemål som vi fått från er kunder. Många har frågat efter ett enklare sätt att läsa av och skicka in mätarställningen, eller ett enklare sätt att få en faktura som bättre stämmer överens med den faktiska vattenförbrukningen.
 • Administrationen kring avläsningar av den mekaniska mätaren har varit tidskrävande också för Kalmar Vatten. Vi har haft behov av att hitta en långsiktigt hållbar lösning.
 • Vid avläsning kommer den nya mätaren att meddela Kalmar Vatten om det är något som är fel i vattenhanteringen i din fastighet, till exempel om det finns risk att vattnet i ledningen fryser eller om det kan ha uppstått en läcka i systemet. Även du som fastighetsägare kan se dessa felkoder på mätarens skärm.
 • På sikt kommer de nya vattenmätarna att vara ytterligare ett verktyg i arbetet med att hitta läckor, även i Kalmar Vattens eget ledningsnät. En viktig åtgärd för att hushålla med vårt dricksvatten.

 

Så gör du för att se den information som finns i mätaren:

 • Öppna locket – OBS! Det måste vara tillräckligt med ljus i rummet för att skärmen ska starta.
 • Om det finns en felkod så syns den direkt. En triangel med utropstecken visas då längst ner till vänster på skärmen. Kontakta Kalmar Vatten: 0480-45 12 10.
 • Tryck på den runda optiska knappen mitt under skärmen, för att se olika typer av information på skärmen.

Mätarens skärm i närbild

 

Följande information visas på skärmen efter varje gång du trycker på knappen:

Efter 1 knapptryckning:     
Mätarställningen med tre decimaler. Det är den mängd vatten som har gått genom mätaren sedan den sattes upp, räknat i kubikmeter (m3).

Efter 2 knapptryckningar:  
Den nuvarande vattenförbrukningen per timme, räknat i kubikmeter per timme (m3/h).

Efter 3 knapptryckningar:  
Mätarställningen med fler decimaler, räknat i kubikmeter (m3).

Efter 4 knapptryckningar:  
Felkod. Om det finns något fel så visas det här, till exempel: A-5. En triangel med utropstecken visas då längst ner till vänster på skärmen. Kontakta Kalmar Vatten: 0480-45 12 10.

Efter 5 knapptryckningar:  
Total feltid i mätaren. Visas bara om det finns fel.

Efter 6 knapptryckningar:  
Mätarens serienummer, till exempel: SEC_ADR och 58050268. Skärmen växlar mellan dessa.

Efter 7 knapptryckningar:  
Mjukvaruversion, till exempel: F05-005 och C38520. Skärmen växlar mellan dessa nummer.

Efter 8 knapptryckningar:  
Skärmtest.

Efter 9 knapptryckningar:  
Batteriets slutdatum, till exempel: 190433
(19 april, 2033)
 

Exempel på felkoder som kan visas:

A-1     Returvolym
A-3     Ingen förbrukning
A-4     Störning / ingen mätning
A-5     Läcklarm
A-6     Låga temperaturer (under 3 ºC)
A-7     Luft i mätsträckan, ingen volymmätning
A-9     Låg batteriladdning

C-1    Mätaren måste bytas ut

E-1    Felaktig temperaturmätning
E-4    Hårdvarufel
E-5    För frekvent  avläsning
E-7    Ingen signal, luft i mätsträckan
 

Varför kommer jag inte in på Mina sidor?

Under Mina sidor kan du som är kund till Kalmar Vatten lämna mätarställning för din fastighet samt ta del av dina fakturor och din förbrukningshistorik. Du loggar in med hjälp av ditt kundnummer som finns högst upp till höger på din faktura eller ditt avläsningskort tillsammans med ditt personnummer (utan bindestreck 19ÅÅMMDDXXX eller organisationsnummer Organisationsnumret ska kompletteras med två nollor innan numret (00XXXXXXXXXX).

Systemet kan reagera på att din vattenmätarställning är för hög eller låg. Det beror på att det är inställt på gränsvärden för din säkerhets skull.

Ser du inte inloggningsrutanklicka här. Om du inte kan registrera eller logga in, kontakta Kundservice på 0480-45 12 10.

Om den mekaniska vattenmätaren

Visste du att vattenmätaren ägs av Kalmar Vatten även om den sitter inne på din egendom? Vet du var vattenmätaren sitter? Har du kollat att ventilerna både innan och efter vattenmätaren verkligen fungerar?

Vattenmätaren ägs av din kommun

I Kalmar kommun är det Kalmar Vatten AB som är huvudman för VA-verksamheten. Det är huvudmannen som tillhandahåller och installerar vattenmätaren, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren samt ge huvudmannen tillträde vid behov av detta. Det är endast personal från Kalmar Vatten AB som har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt öppna och stänga servisventil (förbindelseventilen mellan din fastighet och det kommunala ledningsnätet). Om du planerar att ändra vattenmätarens placering eller bygga och renovera så att du måste stänga av servisventilen måste du först kontakta oss.

 

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren. Detta innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om mätaren är placerad i mätarbrunn ska brunnen vara väl rengjord, tömd på vatten och vara försedd med en stege. Om vattenmätaren inte sköts kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av och ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet du var vattenmätaren finns så hittar du snabbt fram och kan stänga av vattnet.

Vi rekommenderar att man öppnar och stänger avstängningsventilerna som finns både innan och efter vattenmätaren minst en gång per år. Då vet du att de fortfarande går att stänga vid behov.

Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta oss omgående om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte eller reparation betalas då av fastighetsägaren.

 

Så här funkar vattenmätaren

Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in. Räkneverket består som regel av fem siffror följt av m3. Det är dessa siffror som du läser av och rapporterar in när det är dags för mätaravläsning. Under räkneverket finns fyra små visare som visar din förbrukning mera exakt.  Från vänster till höger visas förbrukningen i antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter.

Uppe på vattenmätare finns också ett litet svart kugghjul. Detta hjul snurrar när vatten används i fastigheten och förbrukningen mäts. Om alla kranar i huset är stängda och hjulet ändå snurrar tyder detta på att det finns en droppande kran eller läcka någonstans i huset. Man kan alltså även använda vattenmätaren för att kolla så att allt står rätt till i huset.

Se filmen om vattenmätarbyte

Läs av vattenmätaren regelbundet

Dina VA-fakturor under året baseras på en uppskattad förbrukning efter lämnade mätarställningar. Om du rapporterar in din vattenmätarställning flera gånger under året får du mer korrekta fakturor. Du kan då också snabbt se om din förbrukning ökar, det kan i så fall indikera på läckage i din fastighet.

Tänk på att läsa av rätt mätare när du ska lämna mätarställning så du inte råkar läsa av fjärrvärme- eller elmätaren. Kontrollera mätarnumret mot avläsningskortet som vi skickar ut varje höst eller mot dina uppgifter på Mina sidor om du rapporterar över hemsidan. De är de svarta siffrorna från räkneverket uppe på mätaren som ska rapporters.

Gå till mina sidor

 

Kontroll av vattenmätaren

Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att de visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år. Ett slumpmässigt urval av mätarna skickas iväg för kontroll av flödesmätningen av oberoende företag.

 

Att bygga mätarplatsen

Mätarplatsen ska vara godkänd av Kalmar Vatten AB. Mätaren skall skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre påverkan. Väggparti och golv skall tåla visst spill och läckage av vatten och utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika mögelskador. Vid servisledning med en dimension (diameter) av 50 mm eller större krävs golvbrunn, men golvbrunn rekommenderas även vid klenare dimensioner.

Om du bara är ansluten till Kalmar Vattens spillvattennät och använder ditt eget vatten, ska vattenmätaren sitta efter fastighetens egna va-utrustning som t.ex. pump, hydrofor och filter.

Det ska sitta en mätarkonsoll horisontellt på väggen med två stycken avstängningsventiler, en före och en efter mätaren. Mätarkonsollen är fastighetsägarens egendom och ansvar. Bygglängden på vattenmätaren för en villa är 19 cm. Vattenmätaren tillhandahålls av Norrköping Vatten och Avfall AB.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet runtomkring vattenmätaren vara fritt.

Det är viktigt att det:

 • är fritt ca 70 cm ovanför vattenmätaren
 • är fritt ca 60 cm framför och under vattenmätaren
 • är ståhöjd ca 190 cm i utrymmet där vattenmätaren är placerad.
 • att det finns fungerade belysning i utrymmet
 • är frostfritt där vattenmätaren är placerad.

Jag misstänker att vattenmätaren visar fel!

Det är lätt att tro men erfarenheter visar att det ytterst sällan är fel på vattenmätaren utan att felet oftast är inom fastighetsägarens egna anläggning. Läs vidare om de kontroller du själv kan och bör göra innan du kontaktar oss för vidare rådgivning.

Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vattenmätaren när inget vatten förbrukas. Titta på det svarta kugghjulet uppe på mätaren, om den rör på sig trots att inget vatten tas i fastigheten kan det mycket väl vara en vattenläcka. En vanlig orsak kan vara en läckande toalettstol eller en droppande kran. Ett annat vanligt fel är att varmvattenberedaren droppar varmvatten.

Droppande kranar eller rinnande toaletter leder snabbt till kubikmeter vatten som rinner bort och kostar pengar.

 • Ett hål på en ledning som är stort som en blyertspenna kan leda till att 1000 m3 vatten läcker ut varje månad
 • Droppande kranar kan leda till 1-20 m3 högre vattenförbrukning
 • Rinnande toaletter kan uppgå till 20-40 m3 högre vattenförbrukning

Kallt vatten som fyller en varmvattenberedare sänker trycket i kärlet. När temperaturen åter når den inställda temperaturen ökar vattentrycket i beredaren. För att beredaren inte ska gå sönder sitter en tryckutjämnare i kärlet. Med tiden kan den bli utmattad och börjar då att släppa ut vatten och läcka. Det här är en vanlig förklaring till höjd vattenförbrukning.

Har du fjärrvärme och får ditt varmvatten via en fjärrvärmeväxlare? Då kan ett läckage uppstå i växlaren och vatten läcker ut till fjärrvärmenätet. Läckaget syns inte på utsidan av värmeväxlaren.

Om det ändå misstänks att mätaren visar fel kan Kalmar Vatten skicka iväg vattenmätaren för kontroll av ett oberoende företag om fastighetsägaren begär det eller om Kalmar Vatten tycker det är nödvändigt. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. Om det visar sig att vattenmätaren visar fel ersätter vi naturligtvis kunden så att allt blir i sin ordning igen. 

Hur ofta byts mätaren?

Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att den visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år. Ett slumpmässigt urval av mätarna skickas iväg för kontroll av oberoende företag.

Från och med den 7 juni 2017 monterar Kalmar Vatten digitala fjärravlästa vattenmätare vid byte.

När det är dags för mätarbyte kontaktar vi dig i god tid. Om tiden du har fått inte passar kan du alltid kontakta oss så byter vi till en annan tid som passar dig.

Jag vill ha en ny tid för mätarbyte, går det att ordna?

Självklart! Ring oss på kundservice så ska vi se till att du får prata med rätt person. 

Hur ofta kan jag lämna in mätaravläsning?

Hur många gånger du vill men vi rekommenderar att du gör det två till fyra gånger per år. Enklaste sättet är att göra det dirket här på webben via Mina sidor

Den här hösten har vi valt att skänka 1 krona per mätarställning som lämnas här via Mina sidor till WaterAid. På så vis spara vi på administartion och miljö och vi hjälper de som inte har tillgång till rent vatten!

Från och med den 7 juni 2017 monterar Kalmar Vatten digitala fjärravlästa vattenmätare i samband med byte. Du som har fått en sådan mätare monterad behöver inte lämna mätarställning till oss, det sköter vi.

Varje år stämmer vi av den preliminära vattenförbrukningen mot mätarställningen så att faktureringen stämmer mot din förbrukning. Det kan du faktiskt göra flera gånger per år, vi rekommenderar att du läser av och skickar in mätarställningen två till fyra gånger årligen. Detta är också ett bra tillfälle att hitta dolda vattentjuvar som en droppande kran eller toalett eller i värsta fall en läcka på fastigheten.

Som tack för att vi tillsammans sparar både papper och administrativa kostnader, skänker vi en liten del av besparingen till dem som inte har tillgång till rent vatten. En krona per inlämnad mätarställning på webben går till Wateraid, en internationell organisation som arbetar med både rent vatten, sanitet och utbildning så att hjälpen blir långsiktig och effektiv. Wateraid ingår i Svensk insamlingskontroll.

mina sidor kan du lämna mätarställningen direkt

Förbättringsförslag