Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Om den digitala vattenmätaren

Om den digitala vattenmätaren

När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer Kalmar Vatten från och med 7 juni 2017 att byta ut den till en digital vattenmätare med fjärravläsning. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år.

För dig som kund innebär det att du inte längre behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss. Vi kommer i stället att läsa av din mätare automatiskt, några gånger per år.


Varför byter vi till den digitala mätaren?

  • Vi har lyssnat på de önskemål som vi fått från er kunder. Många har frågat efter ett enklare sätt att läsa av och skicka in mätarställningen, eller ett enklare sätt att få en faktura som bättre stämmer överens med den faktiska vattenförbrukningen.
  • Administrationen kring avläsningar av den mekaniska mätaren har varit tidskrävande också för Kalmar Vatten. Vi har haft behov av att hitta en långsiktigt hållbar lösning.
  • Vid avläsning kommer den nya mätaren att meddela Kalmar Vatten om det är något som är fel i vattenhanteringen i din fastighet, till exempel om det finns risk att vattnet i ledningen fryser eller om det kan ha uppstått en läcka i systemet. Även du som fastighetsägare kan se dessa felkoder på mätarens skärm.
  • På sikt kommer de nya vattenmätarna att vara ytterligare ett verktyg i arbetet med att hitta läckor, även i Kalmar Vattens eget ledningsnät. En viktig åtgärd för att hushålla med vårt dricksvatten.

 

Så gör du för att se den information som finns i mätaren:

  • Öppna locket – OBS! Det måste vara tillräckligt med ljus i rummet för att skärmen ska starta.
  • Om det finns en felkod så syns den direkt. En triangel med utropstecken visas då längst ner till vänster på skärmen. Kontakta Kalmar Vatten: 0480-45 12 10.
  • Tryck på den runda optiska knappen mitt under skärmen, för att se olika typer av information på skärmen.

Mätarens skärm i närbild

 

Följande information visas på skärmen efter varje gång du trycker på knappen:

Efter 1 knapptryckning:     
Mätarställningen med tre decimaler. Det är den mängd vatten som har gått genom mätaren sedan den sattes upp, räknat i kubikmeter (m3).

Efter 2 knapptryckningar:  
Den nuvarande vattenförbrukningen per timme, räknat i kubikmeter per timme (m3/h).

Efter 3 knapptryckningar:  
Mätarställningen med fler decimaler, räknat i kubikmeter (m3).

Efter 4 knapptryckningar:  
Felkod. Om det finns något fel så visas det här, till exempel: A-5. En triangel med utropstecken visas då längst ner till vänster på skärmen. Kontakta Kalmar Vatten: 0480-45 12 10.

Efter 5 knapptryckningar:  
Total feltid i mätaren. Visas bara om det finns fel.

Efter 6 knapptryckningar:  
Mätarens serienummer, till exempel: SEC_ADR och 58050268. Skärmen växlar mellan dessa.

Efter 7 knapptryckningar:  
Mjukvaruversion, till exempel: F05-005 och C38520. Skärmen växlar mellan dessa nummer.

Efter 8 knapptryckningar:  
Skärmtest.

Efter 9 knapptryckningar:  
Batteriets slutdatum, till exempel: 190433
(19 april, 2033)
 

Exempel på felkoder som kan visas:

A-1     Returvolym
A-3     Ingen förbrukning
A-4     Störning / ingen mätning
A-5     Läcklarm
A-6     Låga temperaturer (under 3 ºC)
A-7     Luft i mätsträckan, ingen volymmätning
A-9     Låg batteriladdning

C-1    Mätaren måste bytas ut

E-1    Felaktig temperaturmätning
E-4    Hårdvarufel
E-5    För frekvent  avläsning
E-7    Ingen signal, luft i mätsträckan
 

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag