Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Avtal klart för vattenleveranser Kalmar-Öland

Avtal klart för vattenleveranser Kalmar-Öland

 2017-02-03

Avtalet mellan Kalmar Vatten AB, Borgholm Energi AB och Mörbylånga kommun för vattenleveranser är nu signerat. Tack vare samverkan och investeringar under 2016 står vi nu rustade på ett helt annat sätt inför framtiden. Avtalet reglerar vattenleveranser i vattenledningen och via tankbil från vattenkiosken och hur investeringarna och driften finansieras.

Från Borgholm Energi AB signerade Anders Lindholm, VD och Carl Malgerud, styrelseordförande, Från Kalmar Vatten AB Thomas Bergfelt, VD och från Mörbylånga kommun Niclas Beermann, Teknisk chef. Övriga firmatecknade, Steve Sjögern, Styrelseordförande för KVAB  och Henric Yngvesson, kommunstyrelsens orförande i Mörbylånga kunde inte vara med vid fotograferingen.

Förbättringsförslag