Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Fiskeförbud i dagvattendammar

Fiskeförbud i dagvattendammar

Reningen i dämmen och dagvattendammar störs av inplanterad fisk. Kalmar Vatten har satt upp skyltar som förtydligar att fiske är förbjudet i dammarna. Hör inslaget från 11 december i P4 Kalmar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6581891

Förbättringsförslag