Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Ny VA-taxa godkändes av kommunfullmäktige

Ny VA-taxa godkändes av kommunfullmäktige

Måndagen den 18 december beslutade kommunfullmäktige att godkänna Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa. Den nya VA-taxan börjar gälla 1 juli 2018.

Det nya taxeförslaget innebär, förutom en ny avgiftsnivå från och med 1 juli 2018, även att modellen för hur kostnaderna ska fördelas inom VA-kollektivet ändras.

Anledningen till att Kalmar Vatten nu inför en ny taxemodell är att den nuvarande konstruktionen är föråldrad och behöver anpassas till dagens förhållanden och lagkrav. Det finns behov av en mer enhetlig och rättsligt beprövad modell. Den nya konstruktionen bygger därför på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag samt deras rekommendation om fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader.

Informationsinsatser under våren

Under våren kommer Kalmar Vatten gå ut och informera alla kunder om den nya taxan och hur den fungerar. Grundläggande information kommer att skickas ut med post i januari/februari. Ett antal informationstillfällen kommer dessutom att erbjudas under våren.

Mer information

Välkommen att kontakta Kalmar Vattens kundservice om du har frågor: 
Telefon: 0480-45 12 10
E-post: info@kvab.kalmar.se

Förbättringsförslag