Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

P4 Kalmar uppmärksammar byggandet av nytt dämme

P4 Kalmar uppmärksammar byggandet av nytt dämme

Dagvatten från det nya bostadsområdet Skärgårdsstaden ska renas via ett nytt dämme. I en intervju med vår medarbetare Stefan Ahlman lyfter P4 Kalmar byggandet av det nya dämmet och de problem det kommer lösa. Som det är nu rinner nämligen dagvatten från området orenat ut i Stensökanalen. Med det nya dämmet kommer dagvattnet filtreras och miljöpåverkan på Kalmarsund minska. Området blir dessutom ytterligare ett rekreationsområde för Kalmarborna.

Förbättringsförslag