Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Projekt för återanvändning av renat avloppsvatten får halv miljon från Vinnova

Projekt för återanvändning av renat avloppsvatten får halv miljon från Vinnova

Projektet Hållbart VA-system i Kalmar har beviljats delfinansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, med runt en halv miljon kronor. I projektets första steg ska Kalmar Vatten, tillsammans med nio projektpartners, utreda möjligheterna att återanvända renat avloppsvatten från Kalmarsundsverket, Kalmars nya avloppsreningsverk som beräknas stå klart 2024-2025. 

Rätt vatten på rätt plats

Vattenbrist är vår stora samhällsutmaning. Visionen för projektet Hållbart VA-system i Kalmar är att bygga ett vattensmart samhälle där allas behov av vatten tillgodoses genom att "rätt" vatten hamnar på "rätt" plats.

Syftet med projektet är att utreda juridiska, ekonomiska, tekniska samt miljö- och hälsomässiga förutsättningar för återvinning av renat avloppsvatten till tekniskt vatten och bevattningsvatten med stort fokus på slutanvändarnas behov.

Målet med projektet är att utvärdera och välja ut de bästa återanvändningsområdena för återvunnet vatten i Kalmar och ta fram underlag för implementering i nästa steg.

Kalmar Vatten koordinerar projektet där även nio projektpartners ingår:

 • Kalmar kommun
 • Linnéuniversitet
 • Region Kalmar län
 • KLS
 • KSRR
 • Kalmar Energi
 • Kalmarhem
 • Xylem
 • Svenskt Vatten.

I projektets första steg ingår:

 • analys för att identifiera slutanvändarnas behov
 • utredning av lagar och krav för återanvändning av renat avloppsvatten i Sverige och EU
 • omvärldsbevakning för vattenåteranvändning till tekniskt vatten och bevattningsvatten i Europa
 • livscykelanalyser för tre scenarier i Kalmar för att välja ut de mest ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga lösningarna just i Kalmar
 • samråd och workshop för gemensam utveckling och samsyn i samhället.

Projektet (steg 1) startades den 19 november 2018 och kommer att avslutas den 25 augusti 2019. Inom Vinnovas kategori utmaningsdriven innovation finns det totalt tre steg till vilka delfinansiering kan sökas.

Mer information

www.kalmarvatten.se/kalmarsundsverket

Regine Ullman, projektledare Kalmar Vatten
Kontakt via kundservice, 0480-45 12 10

Förbättringsförslag