Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet

Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet

En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.

Av samhällets alla utsläpp av mikroplaster är det bara några procent som går till avloppsreningsverken – eller som kommer från hushållen. De helt dominerande flödena av mikroplast i samhället är: mikroplast från vägtrafiken, konstgräsplaner samt nedskräpning av plast. Kalmar Vatten arbetar på olika sätt för att minska föroreningar i avloppet redan innan de når reningsverket.

Förbättringsförslag