Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Skräp och översvämning på reningsverket

Skräp och översvämning på reningsverket

Hör intervjun som P4 Kalmar gjorde den 14 mars med Jonas Heimdahl, driftchef på reningsverket.

Förbättringsförslag