Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Snus i Toan?

Snus i Toan?

Det är skadligt för miljön att slänga snus i toaletten. Det kan tillsammans med annat skräp leda till att ledningar, pumpsstationer täpps igen eller stannar och därmed orsaka att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten eller förstöra reningen av avloppsvattnet och därmed bidra till mer föroreningar.  Dessutom innehåller snus kadmium som är en miljöfarlig tungmetall som därmed inte kan brytas ned. Allt snus som spolas ned riskerar att leda till ökade mängder kadmium i vår natur. Kalmar Vatten arbetar med att få bort alla ämnen som kan förorena vattnet och sprida gifter i naturen.

Förbättringsförslag