Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

SVT Nyheter om ledningsnätet

SVT Nyheter om ledningsnätet

Reportage på SVT Nyheter Småland måndag 21 november om det föråldrade ledningsnätet samt vad VA-verksamheterna inom Småland har för planer. De närmaste fem åren kommer Kalmar Vattens investera cirka 400 miljoner direkt i ledningsnätet.

Förbättringsförslag