Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

VA-taxan för 2020 antagen av kommunfullmäktige

VA-taxan för 2020 antagen av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att anta Kalmar Vattens förslag till ny vatten och avloppstaxa för 2020.

Den nya VA-taxan innebär bland annat en höjning av brukningsavgiften med 6 procent, medan anläggningsavgiften är oförändrad. 

Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framförallt de investeringar som genomförs under 2020.

Kontakt

Kundservice
Telefon: 0480-45 12 10
E-post: info@kvab.kalmar.se

Förbättringsförslag