Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vattenkiosken invigd

Vattenkiosken invigd

Den 12 maj invigdes vattenkiosken på Grindängsvägen 4. Här kan speditörer på ett smidigt sätt köpa vatten dygnet runt, via ett digitalt system. Vattenkiosken är också till stor nytta för allmänheten. Det finns nämligen en tappkran för nödvatten, där vem som helst kostnadsfritt kan hämta mindre mängder dricksvatten. För oss på Kalmar Vatten har det varit viktigt att kunna tillhandahålla nödvatten dygnet runt, t ex vid en vattenläcka eller vid andra diftstörningar. 

Vattenkiosken invigdes av Kalmar Vattens styrelseordförande Steve Sjögren. Övriga talare var Johan Persson som både är Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar och styrelseordförande i branschorganisationen Svenskt Vatten. Även Kalmar Vattens VD Thomas Bergfeldt tackade alla inblandade för ett mycket gott arbete i projektet. Invigningen skedde genom att de tre talarna kopplade samman en ledning och sedan de fått arbetet godkänt kunde ordförande Steve Sjögren öppna ventilen och en av Kalmar Vattens spolbilar fylldes på.

 

Förbättringsförslag