Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Om Kalmar Vatten

Vi får livet att flyta.

Kalmar Vattens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund. Vi sköter också dagvattenhanteringen. Kalmar Vattens arbete präglas av en stor miljöhänsyn.

Kalmar Vatten AB ägs av Kalmar Kommunbolag AB. Vi har ca 110 anställda och omsätter cirka 160 miljoner kronor per år. Verksamheten finansieras av VA-avgifter, både fasta och förbrukningsavgifter och är inte skattefinansierad.

Om du har specifika frågor som rör din anslutning till det kommunala ledningsnätet, kontakta vår Kundservice. 

 

Förbättringsförslag