Så fungerar VA-branschen i Sverige

Illustration över VA-systemet med anläggningar

Hanteringen av det kommunala dricksvattnet och avloppsvattnet sköts av kommunerna runt om i landet. De både äger och driver de anläggningar som behövs för att du ska få vatten i kranen och ditt använda vatten skall renas innan det släpps ut i naturen igen.

I Kalmar kommun är det kommunägda Kalmar Vatten AB som ansvarar för vatten och avlopp, förkortat VA.

Anläggningar

De anläggningar som behövs för VA-verksamheten är:

 • vattenverk för beredning av dricksvatten
 • reningsverk för spillvatten (hushållsavlopp)
 • dammar och diken för rening av dagvatten (regn- och smältvatten)
 • olika ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten
 • pumpstationer för spillvatten och dagvatten

Vilka arbetar med vatten?

De yrkesgrupper som arbetar inom VA-branschen är:

 • drifttekniker vid vattenverk och avloppsreningsverk
 • rörläggare och spolbilstekniker som bygger och underhåller ledningsnätet
 • ingenjörer som planerar ledningsnät och anläggningar
 • kontorspersonal som ingenjörer, ekonomer, kundservice mfl.

Självkostnadsprincipen

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige är ett så kallat naturligt monopol och finansieras av taxor, inte skatter. Naturligt monopol innebär att huvudmannen, i det här fallet kommunen, själv får bestämma taxan. Vattentjänstlagen anger däremot att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen.

Vattenbranschen omsätter totalt 15 miljarder kronor varje år. Skulle vi bygga upp alla våra anläggningar från grunden i dag skulle det kosta cirka 500 miljarder kronor. För allmänheten rör det sig förstås om betydligt mindre summor. Priset för 1 liter vatten är några öre. Då ingår hemleverans dygnet runt samt återtagande och rening efter användning innan det förs tillbaks till kretsloppet.

Källa: Branschorganisationen Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30

Fler sidor inom om kalmar vatten ab

Uppdrag och mål

Vi producerar och levererar dricksvatten samt renar avloppsvatten i Kalmar.

Hållbarhetsarbete

Vår kärnverksamhet är hållbarhet. Här kan du se på vilket sätt vi arbetar.

Lediga tjänster

Här finns de lediga tjänster vi har just nu. Välkommen med din ansökan.

Organisation

Så är Kalmar Vatten organiserat. Styrelse, ledningsgrupp och avdelningar.

Pressrum

Kontaktpersoner och material för media.

Ekonomi och statistik

Ekonomi, statistik, fakturering och årsredovisningar.

Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Publicerad: 4 november 2019