Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Kalmarsundsveckan

Här möter du oss under Kalmarsundsveckan 2019

Kalmarsundsveckan är mötesplatsen för hållbar utveckling i Kalmarregionen. Veckan arrangeras i samverkan mellan flera kommuner, organisationer och företag. 

Kalmar Vatten har utställning om aktuella frågor i tältet varje dag kl. 11:30-13:30. Vattenbaren är öppen, kom in och prata vatten med oss. I dagliga programpunkter lyfter vi fram olika aspekter av vårt hållbarhetsarbete den 28-31 augusti:
 

Onsdag 28 augusti "Roasting av Lokala hotshots - Så tar vi nästa steg i klimatarbetet"

 • Kl 12:00-13:00 på Stortorget: Kalmar Vattens VD Thomas Bergfeldt grillas av Mattias Goldman, tillsammans med de andra initiativtagarna till Kalmarsundsveckan. (Ingen anmälan behövs).
   

Torsdag 29 augusti: Blå och grön infrastruktur 

 • Kl 11:00-11:30 Hållbar vattenhantering – Kalmar Vatten normförändrar! VD Thomas Bergfeldt, Regine Ullman, projektledare på Kalmarsundsverket och Jörgen Ljungholm, chef på avdelning vatten blickar framåt och berättar mer om vad Kalmar Vatten gjort för att förbereda oss för framtidens normer och en mer cirkulär syn på vattenanvändning. Anmäl dig till "Blå och grön infrastruktur" på Kalmarsundsveckans webbplats här.
   

Fredag 30 augusti: Framtidens hälsa – är frisknärvaro en lönsam affär? (Fullbokat)

 • 09:30-09:45 "Frisk medarbetare – attraktiv arbetsgivare". Linn Sjögren, HR-/Stabschef berättar om Kalmar Vattens friskvårdsprogram.
   

Lördag 31 augusti: Hållbar livsstil kl 09:30-15:00

 • Kl 12:15-12:45 på Stortorgets scen: Kalmar Vatten berättar om framtidens vatten

 • Detta kan du förvänta dig av Kalmarsundverket, stadens nya njure! Är det hållbart att bygga ut ett nytt VA-system för att återanvända avloppsvatten? Vad är rent vatten värt? Varifrån får vi vattnet i framtiden? ”Hur kommer social hållbarhet in i bilden?
   
 • Kl 09:30-15:00 på Stortorget: Utställning och aktiviteter för alla åldrar i Kalmar Vattens tält

  • Triathlon i vattenrening - Kör ett snabbt lopp med våra tre grenar: dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten och vinn en kranmärkt vattenflaska om du går i mål.
  • Utställning med olika slags vatten och exempel på hur vi kan komma att arbeta i framtiden, tillsammans med dig.
  • Hur arbetar vi, som ska leverera friskt dricksvatten, rena avloppsvatten, planera och bygga ledningsnätet, själva med hälsa och friskvård?
  • Vill du veta mer om frågorna från scenen eller något annat, så har vi som finns i tältet, tid att berätta mer.

Välkommen! 

Mer information om Kalmarsundsveckan och programmet i sin helhet hittar du på www.kalmarsundsveckan.se

Förbättringsförslag