Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Virtuellt vatten

UNDER YTAN

FAKTA OM VATTNET SOM INTE SYNS

Vattnet som inte syns, även känt som det virtuella vattnet, är det vatten som går åt
under tillverkningen av textilier, elektronik, livsmedel, hygienartiklar och allt annat som
går att producera.

Vår livsstil har stort inflytande på storleken av vattenfotavtrycken vi lämnar efter oss.
Ett vattenfotavtryck är mängden vatten som inte syns, uträknad för exempelvis en enskild person, en produkts produktion eller ett helt land. Hela 97 procent av vattnet som förbrukas är vatten som inte syns.

Sverige är ett land som historiskt sett haft en god vattentillgång, så därför kan det vara svårt att se att det vi gör lokalt har en global påverkan. I själva verket är hela vår planets vatten sammankopplat, och ditt vattenfotavtryck påverkar platser långt ifrån dig, där rent dricksvatten är en bristvara och långt ifrån en självklarhet.

Att korta ner duschtiden, undvika att bada badkar och inte diska under rinnande vatten är goda råd för att spara vatten, men för att motverka den globala vattenbristen måste vi tänka större. Vi som konsumenter har ett stort ansvar och bidrar till jordens vattenbrist när vi överkonsumerar. Vi har makten att påverka industrierna genom att göra medvetna, klimatsmarta val.

BRA ATT VETA OM VATTNET SOM INTE SYNS:

  • Idag saknar 1/9 av jordens befolkning tillgång till rent dricksvatten.
  • Av Sveriges vattenförbrukning sker cirka 50 procent inom Sverige och cirka 50 procent i övriga världen.
  • Produktionen av ett kilo nötkött kräver cirka 15 000 liter vatten, men denna siffra varierar beroende på fabrik, produktionssätt och uppfödning.
  • För varje par jeans du äger har du förbrukat cirka 8 000 liter vatten som inte syns, vilket motsvarar 53 fyllda normalstora badkar.
  • Av jordens totala vattenfotavtryck står jordbruket för hela 70 procent. Det gör industrin ytterst sårbar vid eventuell vattenbrist.
  • En kopp kaffe motsvarar 4 koppar te när det kommer till vattenförbrukning.

Ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling lyder; att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, och det är en grundpelare i vårt projekt om vattnet som inte syns.

Text av: Elsa Karlsson, Freja Bager, Joey Pool & Tim Selimi
Visual Communication + CHANGE, Linnéuniversitetet 

Förbättringsförslag