Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vår affärsidé

Kalmar Vattens affärsidé

”Kalmar Vatten ska långsiktigt tillgodose kundernas behov av vatten med hög kvalité och rena avloppsvatten med stor miljöhänsyn, hög effektivitet och god service.”

Kalmar Vatten AB är ett kommunalt bolag som ingår i koncernen Kalmar kommunbolag AB. Hela vår verksamhet kan ses som ett långsiktigt arbete mot en hållbar utveckling av samhället. Vårt uppdrag är att se till att hushållen i Kalmar kommun har tillgång till bra dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i Kalmarsund.

För oss är miljö- och kvalitetsarbete i mycket hög grad förenligt med vår affärsidé och som ett led i detta är vi certifierade för kvalitet enligt ISO 9001 och för miljö enligt ISO 14001. Certifikatet är gemensamt för Kalmar kommunbolag.

 

Förbättringsförslag