Vattenkvalitet

Ditt viktigaste livsmedel finns alltid nära till hands i kranen. Ett självklart dryckesval för alla tillfällen eftersom det är gott, nyttigt och klimatsmart. Kalmars kranvatten håller hög kvalité.

Du kan lita på vårt kranvatten. Vi säkerställer kvalitén med genomtänkta arbetsrutiner, olika kontroller samt provtagningar flera gånger i månaden. För vissa områden och mätvärden har vi ständig övervakning med hjälp av onlinemätning.

I Kalmar har de flesta mjukt vatten

Typiska värden på de ämnen som mäts för att bedöma vattenkvalitén, finns under dokument och svar på de vanligaste frågorna i tabellen här under. Tre vattenverk levererar vattnet till kommunens orter och värdena skiljer sig något.

Tabell: Hårdhet i dricksvattnet på olika orter i Kalmar kommun (anges i tyska grader °dH).

Orter

Hårdhet

°dH

Kalmar tätort, Lindsdal, Läckeby, Rockneby, Kåremo, Norra kusten, Drag, Revsudden, Trekanten, Smedby, Rinkabyholm

mjukt

3,0-4,0

Påryd, Tvärskog, Ölvingstorp

mjukt-medelhårt

4,5-5,5

Vassmolösa, Hagby, Ekenäs, Halltorp, Gräsgärde (delar av Torsås kommun)

medelhårt

5,5-6,5

pH och klor

8,0-8,3 är normala pH-värden på dricksvattnet i kommunens olika orter. 

Vattnets surgetsgrad mäts i pH-värde och för att hindra korrosion (rost) på ledningsnätet håller vi det lite över neutralt pH. Halten av natriumhyploklorit (klor) är vanligtvis så låg att tillsatsen inte påverkar smak eller lukt. Vid behov, kan vi tillfälligt behöva öka dosen för att förebygga tillväxt av bakterier eller andra mikroorganismer i vattenledningarna.

Mjukt vatten kräver mindre tvättmedel

På de flesta platser i Kalmar har vi mjukt vatten. På några platser är det medelhårt vatten och ytterligare några platser är det mjukt – medelhårt.

När vattnet är mjukt behöver man inte använda så mycket tvättmedel, rengöringskemikalier, och sköljmedel, det räcker med den lägsta dosen på förpackningen. Hårt vatten kräver en högre dosering för samma rengöringseffekt. Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten.

Finalplats för Sveriges godaste kranvatten – två gånger

Kalmar Vatten har kommit på delad fjärdeplats i tävlingen Sveriges godaste kranvatten både 2010 och 2015.

Sveriges godaste kranvatten

Juryns omdöme 2015:

"Ett finsmakarvatten av bästa sort. Klirrande klart med härlig fräschör."

Juryns omdöme 2010:

"Ett underbart uppfriskande och rent vatten med härlig balans i mineralitet."

Fler sidor inom dricksvatten

Vattensituationen i Kalmar kommun

Räcker vattnet? Aktuellt om förutsättningarna för vår vattenförsörjning.

Långsiktig vattenförsörjning

Vi planerar för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Publicerad: 4 november 2019