Vattensituationen i Kalmar kommun

Ån som vi hämtar ytvatten ifrån.

Här kan du läsa om den aktuella vattensituationen i Kalmar kommun och eventuella begränsningar i vattenanvändningen, till exempel bevattningsförbud.

Bakgrund till Kalmars vattensituation

Under sommaren 2016 infördes bevattningsförbud i Kalmar kommun. Det gjordes till stor del i förebyggande syfte, för att vattnet skulle räcka till att försörja både Kalmar och Torsås kommuner och täcka upp för den extrema situationen som uppstått på Öland.

Kalmar Vatten lade om hela sin planering för pågåede projekt 2016-2017 och prioriterade sina resurser till på att bygga en överföringsledning till Öland för att kunna förstärka deras vattenförsörjning i händelse av torka.

För att vara säkra på att vattnet skulle räcka till alla, tidigarelades flera projekt som varit planerade sedan länge. Till exempel togs tre nya brunnar i bruk och nya vattenledningar byggdes för att förstärka kapaciteten.

Fler sidor inom dricksvatten

Långsiktig vattenförsörjning

Vi planerar för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 2 februari 2020