Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Råbymåla

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Arbetet är slutfört.

Sidan uppaterades torsdag 10 oktober 2019 kl.14:39

  • Uppdateringar
  • Arbetet är slutfört.

VA-utbyggnad i Råbymåla

Kalmar Vatten bygger ut det kommunala vatten- och spillvattennätet i Råbymåla, för att förbättra vattenförsörjningen och avloppslösningen i området. I samband med VA-utbyggnaden kommer även befintliga vatten- och spillvattenledningar i Harbyvägen att förnyas och befintlig pumpstation att flyttas/bytas ut.

Nu är VA-utbyggnaden i Råbymåla igång. Anläggningsanläggningsarbetena påbörjades v 2, och beräknas pågå till början av april 2019.

Om allt går enligt plan så ska den nya pumpstationen monteras inom den närmaste veckan. Under ett par veckor har en Wellpoint-anläggning varit installerad, som sänker grundvattnet så att vi kan utföra schakten för pumpstationen på ett säkert sätt. I samband med montaget kommer en kranbil att ställas upp på vändplanen längst ner på Harbyvägen, vilket kommer att begränsa framkomligheten. Montaget tar 1-2 dagar. 

När VA-schakten kommer ut i vägarna kommer det inte gå att passera. En tillfällig väg byggs därför över grönytan. Använd denna när vägen till din fastighet är blockerad. Vi kommer att börja med den norra vägen. Se karta i utskickat informationsbrev

Välkommen att kontakta Nina Johansson om du har frågor om projektet, telefon 0480‑45 12 10, e-post: nina.johansson@kvab.kalmar.se.

Förbättringsförslag