Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vadstenalund VA-utbyggnad

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Arbetet beräknas pågå i cirka 3 månader (mitten/slutet av oktober)

Sidan uppaterades tisdag 13 augusti 2019 kl.13:20

Kalmar Vatten bygger ut det allmänna (”kommunala”) vatten- och spillvattennätet i Vadstenalund, för att förbättra vattenförsörjningen och avloppslösningen i området. Totalt rör det sig om 13 fastigheter.

Anläggningsarbetena har påbörjats och beräknas pågå i cirka 3 månader (mitten/slutet av oktober).

Trafikstörningar kommer att uppstå under byggtiden. Alternativa tillfarter till varje fastighet kommer att ordnas om arbetena blockerar den befintliga. På arbetsplatsen kommer det att finnas personal från Kalmar Vattens produktionsavdelning som kan informera om arbetet.

Under fliken Dokument hittar du all information som skickats ut och presenterats hittills. 

Förbättringsförslag