Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Flera miljoner kubikmeter vatten i ett och samma kretslopp

Vattnet rör sig i ett kretslopp där alla delar är beroende av varandra. Tillsammans ger de oss tillgång till friskt vatten. Kalmar Vattens uppdrag är att återföra rent vatten till våra vattendrag efter att det har använts hemma eller i en verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår del av kretsloppet i kommunen. Målet är att kunna erbjuda bra vatten till dig som kommuninvånare, samtidigt som miljöpåverkan är så liten som möjligt.

Kalmars dricksvatten

Kalmar Vatten arbetar för att du ska ha ett friskt, gott och hälsosamt dricksvatten i din kran. Vattnet kontrolleras regelbundet enligt särskilda program. Här hittar du typiska värden från vattenanalyser 2013 från Skälby vattenverk. Ungefär 90% av kommuninvånarna har kommunalt dricksvatten.

Läs mer

Kalmars avlopp

I reningsverken renas avloppsvatten från hushåll och industrier från ämnen som annars skulle bidra till övergödning i Östersjön. Ett av Kalmar Vattens mål är att fler fastighetsägare ska kunna anslutas till kommunalt avlopp. Kommunfullmäktige beslutar i vilka områden kommunalt vatten och avlopp ska byggas.

Läs mer

Kalmars dagvatten

Dagvatten kallas det vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Vattnet har ofta varit i kontakt med luftföroreningar eller med ytor som asfalt och tak, och samla upp skadliga ämnen. Därför ska det ledas bort och renas i så hög utsträckning som möjligt för att inte hamna i våra sjöar och vattendrag.

Läs mer

Kalmars ledningsnät

Dagvatten kallas det vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Vattnet har ofta varit i kontakt med luftföroreningar eller med ytor som asfalt och tak, och samla upp skadliga ämnen. Därför ska det ledas bort och renas i så hög utsträckning som möjligt, så att inte sjöar och vattendrag förorenas.

Läs mer
Förbättringsförslag