Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Fettmonstret växer i våra ledningar

 

Fett stelnar och bildar proppar i avloppet

Fett som spolas ner i rören bildar stora, illaluktande fettproppar som orsakar stopp och översvämningar. Detta kostar fastighetsägare och samhället stora summor och onödigt arbete. Så ta hand om fettet istället!
 

Så här tar du hand om fettet:

  • Lite fett - Torka ur stekpannan med hushållspapper. Det pappret kan du sedan slänga i gröna påsen.

  • Mer fett - Skrapa ner fett och matrester i gröna påsen, torka ur med hushållspapper. 

  • Större mängder flytande fett kan du hälla över i en flaska och lämna på en bemannad återvinningscentralOBS! Flaskor fyllda med fett kan inte läggas i gröna påsen eller i hushållsavfallet.

  • Mer information hittar du i KSRR:s sorteringsguide.

 

Stelnat fett ger onödiga kostnader

När fettet kommer i kontakt med det kallare vattnet i avloppsledningsnätet stelnar det och bildar fettproppar som kan bli hårda som cement. Fettet klumpar gärna ihop sig med annat fett och skräp så att fettpropparna blir större och större.

Kalmar Vattens drifttekniker får ofta arbeta med att hugga bort stelnat och ihopklumpat fett från pumpstationer och ta hand om igenkorkade och läckande ledningar - som orsakats av fett. Stora summor och mycket arbetstid läggs på detta, när det är så enkelt att åtgärda problemet från början.

 

Gör så här

 

Förbättringsförslag