Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Företag

Avloppsvatten från företag och industrier

De kommunala reningsverken är byggda för att ta emot och behandla hushållsspillvatten. Processvatten från företag och industrier måste vara behandlingsbart för att inte påverka reningsprocessen, skada ledningsnätet, riskera arbetsmiljön eller förorena recipient och slam. 

Avloppsvatten från industrier och företag måste godkännas och olämpliga utsläpp är inte tillåtna. Vissa branscher har särskilda krav på intern rening innan påkoppling på det kommunala avloppsnätet. 

Se vad som gäller generellt för alla verksamheter i broschyren "Tillägg till ABVA - Allmänna bestämmelser om vattentjänster" i dokumentlistan till höger. Specifika bestämmelser hittar du i länklistan.

Utsläpp av fett i avloppet orsakar stora problem i avloppsnätet. Vissa verksamheter som hanterar livsmedel behöver ha en fettavskijare installerad. Läs mer i Policy för fettavskiljare.

Förbättringsförslag