Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Ledningsnät

Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsnätet. Allt för att säkerställa ett hälsosamt vatten och en miljösäkrad avloppshantering i kommunen. 

Kalmar Vatten förvaltar och utvecklar ledningsnätet i hela Kalmar kommun. Nästan alla kommunens invånare är förbundna med varandra genom ledningsnätet. Det finns ca 58 mil ledningar för dricksvatten och lika många mil för avloppsvatten eller spillvatten som är det korrekta termen. Störst är behoven av dagvattenhantering i tätbebyggda områden. Därför är dagvattennätet är inte lika utbyggt som för dricksvatten och avloppsvatten, det är 35 mil långt.

Kalmar Vatten har sex arbetslag som arbetar med att bygga ut och underhålla ledningsnätet. Ett eller två arbetslag har hand om kortare underhållsarbeten som att byta serviser (ledning och kopplingsventil mellan fastigheter och det kommunala ledningsnätet) och andra kortare reparationsarbeten. De lite större projekten kan du läsa om under driftstörningar och aktuella arbeten.

Relaterade nyheter

21 november 2016 kl.13:17

SVT Nyheter om ledningsnätet

Reportage på SVT Nyheter Småland måndag 21 november om det föråldrade ledningsnätet samt vad VA-verksamheterna inom Småland har för planer. De närmaste fem åren kommer Kalmar Vattens investera cirka 400 miljoner direkt i ledningsn...
Förbättringsförslag