Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Studiebesök

Upplägg på studiebesöken under FRÅN KRAN TILL SVAN:

Alla kommunens klasser i åk 5 bjuds in till studiebesök under våren där vi följer vattnets väg hemifrån kranen till svanarna i Kalmarsund. Bokningskalendern är bara öppen under perioden då "Kran till Svan" är igång. Alla tider för 2019 är nu fullbokade. Kontakta Matilda, så kanske hon kan erbjuda en extratid.

Boka ert besök här!

 

Maxantal per besök är 25 elever och vuxna. Kommer fler än 15 barn vill vi att två vuxna följer med.

Program FRÅN KRAN TILL SVAN

  • Vattenexperiment
  • Rundvisning ute på reningsverket
  • Tävling
  • Frukt och vatten i en fin flaska som man får ta med hem.
     

Dokumentation

Inbjudningsbrev till lärare och en enkel dokumentation att gå igenom innan besöket finns under dokument.

Bakgrund

Syftet med ”Från kran till svan” är att eleverna ska lära sig mer om övergödning, avloppsrening och att vi alla är med och påverkar vattnets kretslopp. Här får man se hur reningen går till i praktiken. För att besöket ska bli meningsfullt ska ansvarig lärare gå igenom temat i skolan.  Återkoppla gärna till tidigare lektioner om vattnets kretslopp, vattenresurser och övergödning. För er som inte har gått igenom detta ännu finns bra material här.

Länkar för er som vill lära er ännu mer:

Hur kommer man till reningsverket?

Reningsverket ligger på Tegelviken, Vesholmsvägen 16, förbi KSRR och fotbollsplanerna. En karta finns här längst ner på sidan. Buss 403 och 131 stannar utanför Scoutstugan eller utanför Silkeborgsvägen mellan stationerna Tegelviksvägen och södra Utmarken. Därifrån tar det ca 10 min att gå. Det går också bra att cykla. Ställ cyklarna på cykalparkeringen precis innanför grindarna. Det är skyltat hela vägen fram. Kommer ni med egen buss så kan den parkera inne på gården på reningsverket, intill gasklockan.

Lär dig mer om reningsverket

I mån av tid tar vi gärna emot skolklasser och andra intresserade grupper för studiebesök, då får veta mer om vårt miljöarbete och om vattnets kretslopp i Kalmar. 

I första hand bjuds alla klasser i årskurs fem in till reningsverket under april och maj varje år. På vintern och sommaren är möjligheten begränsad. Kontakta Kundservice på 0480-45 12 10 för mer information och för att boka tid för övriga grupper. Normalt tar vi inte emot studiebesök på vattenverket. För särskilda utbildningar kan vi göra undantag i mån av tid. Kontakta Kundservice om du har en förfrågan
 

Vi tackar alla elever och lärare som kommit på besök till oss under 2018, det var nästan 450 personer! Alla klasser gjorde sitt bästa på frågetävlingen och hade mer än 70% rätt på frågorna. Vinstlotten gick till Kalmarsundsskolan 5c. Grattis!

Förbättringsförslag