Lågt tryck - Läckeby

  • Startsida
  • / Pågående arbeten och driftstörningar

Pågående arbeten och driftstörningar

Innerstaden
Pågående arbete
01 juni 2019 - 31 december 2026
Johannesborg/Tegelviken VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg/Tegelviken. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår under 2019-2026 i 11 etapper.

Innerstaden
Åtgärdat
02 mars 2021 - 31 januari 2024
Getingen, VA-arbeten Slutfört

Det befintliga ledningsnätet har förnyats i Getingen. Dessutom har ett nytt ledningsnät byggts ut till det nya exploateringsområdet Bidrottningen. Arbetet pågick mellan våren 2021 till januari 2024.

Innerstaden
Åtgärdat
01 februari 2023 - 15 december 2023
Postmästaregatan/Heijocksgatan, VA-förnyelse - Slutfört

Kalmar Vatten har nu slutfört arbetet med förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i Postmästaregatan, Heijocksgatan och Rudedammsgatan. Även sista etappen, som innebar anläggande av underjordiska magasin för dagvatten, är färdigställd.

Påryd
Pågående arbete
01 maj 2023 - 30 juni 2026
Påryd, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Påryd. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet sker i 4 etapper under 2023-2026.

Innerstaden
Åtgärdat
01 december 2021 - 29 februari 2024
Gamla stan VA-förnyelse - Slutfört

Kalmar Vatten har förnyat ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom har dagvattennätet förstärkts/byggts ut. Efter mer än 2 år av arkeologiska undersökningar i samband med schaktarbetena är vi äntligen klara! Vi tackar för ert tålamod.

Läckeby
Pågående arbete
01 mars 2024 - 15 maj 2024
Läckeby VA-förnyelse

Hela Kalmar
Åtgärdat
24 april 2024 - 24 april 2024
Avstängt vatten - Getingen

Vattnet stängs av på; Jutnabbevägen Båtsmansgatan Jungmansgatan Matrosgatan Amiralsgatan Onsdag 24/4 på grund av kopplingsarbete kl. 09:15-12:00.  

Hela Kalmar
24 april 2024 - 24 april 2024
Lågt tryck - Läckeby

Idag 24/4 utförs ett underhållsarbete i läckeby vilket kan medföra lågt tryck. Berörda adresser är: Emil Spelares väg Bastavägen Arbetet beräknas vara klart till kl 13:00. Tack för visad förståelse!