Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Välkommen till Kalmar Vatten

Upphandling för nytt avloppsreningsverk påbörjad

Upphandling för nytt avloppsreningsverk påbörjad

Fram till den 1 mars 2019 kan entreprenörer lämna anbud på projekt Kalmarsundverket via Tendsign.

Om projektet
Får du våra SMS?

Får du våra SMS?

Du kan få SMS vid vattenläckor och andra driftstörningar. Om din mobil inte är registrerad på hemadressen kan du göra det själv via länken, du kan också lägga till eller ta bort nummer och adresser.

Lägg till nummer
Trafikstörning Tallhagsvägen 12-13/1

Trafikstörning Tallhagsvägen 12-13/1

Helgarbete 12-13/1 i korsningen Tallhagsvägen/Funkabovägen med ny trafikomläggning. Följ skyltningen och välj om möjligt annan väg.

Läs mer
Ny VA-taxa för 2018

Ny VA-taxa för 2018

Här hittar du information om den nya vatten- och avloppstaxan i Kalmar kommun, som gäller från och med 1 juli 2018.

Läs om nya VA-taxan

Driftstörningar och pågående arbeten

Kontakta vår kundservice

Vattnets kretslopp i Kalmar kommun

Läs mer om vattnets kretslopp
Förbättringsförslag