Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Välkommen till Kalmar Vatten

Får du våra SMS?

Får du våra SMS?

Du kan få SMS vid vattenläckor och andra driftstörningar. Om din mobil inte är registrerad på hemadressen kan du göra det själv här.

Lägg till nummer
Samråd om nytt vattenskyddsområde

Samråd om nytt vattenskyddsområde

Under samrådsperioden, som började den 7 mars och är förlängd en månad till den 24 maj, tar vi in skriftliga synpunkter på förslaget.

Läs mer

Världsvattendagen 22/3

Vi uppmärksammar världsvattendagen och FN:s klimatmål 6 - alla ska ha tillgång till bra dricksvatten med att belysa vattentornet i vackert blått.

Läs mer om dagen

Tänk om andra såg dig

Har du koll på vad som hör hemma i avloppet, och vad som absolut inte får spolas ner i toaletten eller köksvasken? Uppdatera dina kunskaper här (pdf).

Öppna broschyren!

Driftstörningar och pågående arbeten

Kontakta vår kundservice

Vattnets kretslopp i Kalmar kommun

Läs mer om vattnets kretslopp
Förbättringsförslag