Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Välkommen till Kalmar Vatten

Får du våra SMS?

Får du våra SMS?

Du kan få SMS vid vattenläckor och andra driftstörningar. Om din mobil inte är registrerad på hemadressen kan du göra det själv här.

Lägg till nummer

VA-taxa 2019

Här hittar du information om den vatten- och avloppstaxa som gäller för 2019. VA-taxan beslutades den 17 december 2018 av kommunfullmäktige.

Läs om VA-taxan
Nytt om Kalmarsundsverket

Nytt om Kalmarsundsverket

Den 4 december tecknade Kalmar Vatten och Serneke Anläggning ett samverkansavtal inför byggandet av det nya reningsverket.

Läs mer
Lämna mätarställning

Lämna mätarställning

Lämna in din mätarställning, så stämmer din faktura bättre överens med din faktiska förbrukning. Du gör det enklast via Mina sidor eller genom att kontakta Kundservice.

Mina sidor

Driftstörningar och pågående arbeten

Kontakta vår kundservice

Vattnets kretslopp i Kalmar kommun

Läs mer om vattnets kretslopp
Förbättringsförslag