Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Välkommen till Kalmar Vatten

Får du våra SMS?

Får du våra SMS?

Du kan få SMS vid vattenläckor och andra driftstörningar. Om din mobil inte är registrerad på hemadressen kan du göra det själv här.

Lägg till nummer

Samråd om nytt vattenskyddsområde

Under samrådsperioden, som började den 7 mars och är förlängd en månad till den 24 maj, tar vi in skriftliga synpunkter på förslaget.

Läs mer

På gång i projekt Kalmarsundsverket

Den 29 april antog Kommunfullmäktige detaljplanen för reningsverksområdet (Vesholmarna 1).

Läs om projektet
VA-taxa 2019

VA-taxa 2019

Här hittar du information om den vatten- och avloppstaxa som gäller för 2019.

Läs om nya VA-taxan

Driftstörningar och pågående arbeten

Kontakta vår kundservice

Vattnets kretslopp i Kalmar kommun

Läs mer om vattnets kretslopp
Förbättringsförslag