Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Välkommen till Kalmar Vatten

Tänk om andra såg dig

Har du koll på vad som hör hemma i avloppet, och vad som absolut inte får spolas ner i toaletten eller köksvasken? (pdf)

Öppna broschyren
Får du våra SMS?

Får du våra SMS?

Du kan få SMS vid vattenläckor och andra driftstörningar. Om din mobil inte är registrerad på hemadressen kan du göra det själv här.

Lägg till nummer

VA-taxa 2019

Här hittar du information om den vatten- och avloppstaxa som gäller för 2019. VA-taxan beslutades den 17 december 2018 av kommunfullmäktige.

Läs om VA-taxan

Fettmonstret växer!

Fett som spolas ner i rören bildar stora, illaluktande fettproppar som orsakar stopp och översvämningar. Ta hand om fettet istället!

Så här gör du

Driftstörningar och pågående arbeten

Kontakta vår kundservice

Vattnets kretslopp i Kalmar kommun

Läs mer om vattnets kretslopp
Förbättringsförslag