Lågt tryck - Läckeby

Postmästaregatan/Heijocksgatan, VA-förnyelse - Slutfört

Kalmar Vatten har nu slutfört arbetet med förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i Postmästaregatan, Heijocksgatan och Rudedammsgatan. Även sista etappen, som innebar anläggande av underjordiska magasin för dagvatten, är färdigställd.

Område som berörts

Postmästaregatan/Heijocksgatan samt mittersta delen av Rudedammsgatan.

De fastigheter som tidigare saknat kommunal anslutning för dagvatten har fått en sådan.

Deletapp 1A Del av Rudedammsgatan. Färdigställd, återställning/asfaltering kvarstår.
Deletapp 1B Del av Rudedammsgatan. Färdigställd, återställning/asfaltering kvarstår.
Deletapp 1C Postmästaregatan. Färdigställd, återställning/asfaltering kvarstår.
Deletapp 1D Heijocksgatan. Färdigställd, återställning/asfaltering kvarstår.
Deletapp 1E Anläggande av dagvattenmagasin. Färdigställd, återställning/asfaltering kvarstår.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 26 januari 2024
Publicerad: 1 februari 2023