Lågt tryck - Läckeby

Läckeby VA-förnyelse

Kalmar Vatten genomför förnyelse av vatten och spillvattenledningar vid Bastavägen – Snättebrovägen, Läckeby under tiden 1/3 till 15/5.

Cykelvägen Bastavägen kommer att vara avstängd. Under en kort period även Snättebrovägen. Vägskyltning för omledning gäller.

Kortare avstängning av vatten kan förkomma.
Som fastighetsägare kan man hålla sig informerad genom att ansluta sig till vår SMS-tjänst.
SMS-tjänst anmälan

Område som berörs

Bastavägen – Snättebrovägen

Arbetet påbörjas 1 mars och pågår preliminärt till 15 maj.

Senast uppdaterad: 18 april 2024
Publicerad: 1 mars 2024