• Startsida
 • / Pågående arbeten och driftstörningar

Pågående arbeten och driftstörningar

 • Pågående arbete
  01 januari 2016 - 31 december 2022

  Berga VA-förnyelse

  Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Berga. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår etappvis beräknat und...

 • Pågående arbete
  01 juni 2019 - 31 december 2025

  Johannesborg/Tegelviken VA-förnyelse

  Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg/Tegelviken. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår und...

 • Pågående arbete
  01 oktober 2019 - 30 april 2021

  Fjölebro VA-arbeten

 • Pågående arbete
  21 januari 2020

  Rinkabyholm - Ny dagvattenledning

 • Åtgärdat
  01 februari 2020 - 10 juli 2020

  Fiskaregatan VA-förnyelse klart

  Kalmar Vatten har förnyat ledningsnätet för dricksvatten och avloppsvatten på nordöstra Kvarnholmen. Dessutom har dagvattennätet förstärkts. I augusti fortsätt...

 • Åtgärdat
  09 mars 2020 - 05 juni 2020

  Påryd VA-förnyelse klart

  Kalmar Vatten har förnyat ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Långåsvägen, Påryd.

 • Åtgärdat
  23 mars 2020 - 24 maj 2020

  Harbyvägen, Ljungbyholm VA-förnyelse

 • Pågående arbete
  22 juni 2020 - 06 december 2020

  Borshorva VA-exploatering

 • Pågående arbete
  25 juni 2020 - 28 februari 2021

  Kvarnlyckan VA-utbyggnad

 • Pågående arbete
  02 september 2020 - 05 september 2020

  Tillfällig klorering i Bottorp

  Pga ett underhållsarbete behöver vi göra en tillfällig klorering i Bottorp från Onsdag 2/9. Boende i Hagby, Vassmolösa och Torsås kan eventuellt känna en svag...

 • Driftstörning
  17 september 2020

  Tillfällig klorering i Påryd

  För att garantera att vattnet är tjänligt som dricksvatten behöver vi tillsätta en låg dos klor.

 • Pågående arbete
  17 september 2020

  Vattenavstängning Rinkabyholm

  Tillfälliga korta vattenavstängningar pga reparationsarbete sker på Dalvägen, Kullevägen och Mandelblomsvägen idag Torsdag 17/9 från kl 14:00.

Just nu finns inga kommande arbeten