Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Driftstörningar och pågående arbeten

Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsnätet. Allt för att säkerställa ett hälsosamt vatten och en hållbar avloppshantering i kommunen. På kartan läggar vi ut aktuell information om akuta och planerade arbeten. Klicka på en ikon på kartan för att få mer information. Hittar du inte driftstörningen på kartan, kontakta kundservice på telefon 0480-45 12 10. På kvällar och helger används ett journummer via SOS alarm, 0470-467 01.

Efterarbete

När ledningarna är lagda och kontrollerade fylls marken igen. Innan det går att asfaltera eller markbereda måste marken vila för att inte sätta sig och sjunka ihop. Asfaltering planeras och utförs av Serviceförvaltingen, vanligen två till fyra månader efter det att Kalmar Vatten avslutat VA-arbetena. Läs mer om pågående arbeten på kommunens webbplats. Innan vattnet kan kopplas in till fastigheten via den nya servispunkten, måste hela ledningsdragningen vara klar och vattenprovet vara godkännt. Därför görs inkopplingen normalt flera veckor efter det att rörgraven har täckts igen.

 

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag