Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Press

Måndagen den 18 december beslutade kommunfullmäktige att godkänna Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa. Den nya VA-taxan börjar gälla 1 juli 2018.

Det nya taxeförslaget innebär, förutom en ny av...

12 december 2017 kl.14:49

Avloppsrening lockade besökare i advent

Lördagen den 9 december hölls ett mycket uppskattat öppet hus på reningsverket ute på Tegelviken. Kalmarborna, som anlände i en jämn ström under dagen, tog tillfället i akt att lära sig mer om reningsprocessen och planern...

I hård konkurrens med andra kommuner är det nu avgjort att Kalmar i maj 2020 blir värdkommun för det stora evenemanget Vattenstämman. Stämman väntas locka mellan 500 och 700 tjänstemän och politiker från hela landet till ...

Nu blir vattenmätarna digitala. För alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet innebär bytet att Kalmar Vatten tar över arbetet med att läsa av mätarna, en uppgift som fastighetsägarna tidig...

Vid föreningen Villaägarnas årsmöte i onsdags fanns Kalmar Vatten på plats och berättade om sin verksamhet och planerna framöver. De som vill få sms vid driftstörningar fick hjälp att lägga in sitt mobilnummer i databasen. Åhö...

Världsfotografen Mattias Klums besök i Kalmar samlade i onsdags ett fyrtiotal nyckelpersoner för vattenfrågorna i länet. De inspirerande samtalen avlöste varandra under frukostmötet, som arrangerades av Kalmar Vatten.

...

PRESSINBJUDAN

15 mars kl. 10:30-11:00
Kalmarsalen, glasverandan
Världsfotografen Mattias Klum i Kalmar för att diskutera länets vatten

Onsdagen den 15 mars besöker den internationellt erkände naturfotogra...

 2017-02-03

Avtalet mellan Kalmar Vatten AB, Borgholm Energi AB och Mörbylånga kommun för vattenleveranser är nu signerat. Tack vare samverkan och investeringar under 2016 står vi nu rustade på ett helt annat ...

16 november 2016 kl.11:07

Snus i Toan?

Det är skadligt för miljön att slänga snus i toaletten. Det kan tillsammans med annat skräp leda till att ledningar, pumpsstationer täpps igen eller stannar och därmed orsaka att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten eller ...

Förbättringsförslag