Utveckling av ledningsnätet

Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsnätet. Allt för att säkerställa ett hälsosamt vatten och en miljösäkrad avloppshantering i kommunen.

Förnyelse av ledningar

Vi byter ut gamla och slitna ledningar i hög takt.

Utbyggnad av kommunalt VA

Vi bygger ut enligt kommunens VA-plan.

VA vid nybyggnation

Vi drar VA-till nya områden.