Misstänkt vattenläcka

Misstänker du en vattenläcka? Här listar vi de vanligaste orsakerna.

Droppande kranar
Kranar eller utkastare som droppar blir snabbt stora mängder vatten som rinner bort och kostar pengar. Till och med ett långsamt dropp, en gång per sekund, kan bli 20 liter vatten på en dag. Så det finns goda skäl att agera snabbt och antingen reparera kranen eller köpa en ny. Oftast kan problemet lösas genom avkalkning av kranen eller genom att köpa en ny spindel eller insats till kranen, alternativt en ny blandare.

Rinnande toaletter
Toaletter som rinner kan ibland vara svårt att identifiera men ofta kan du höra att det rinner vatten. Nedanstående tre anledningar är de vanligaste orsakerna till att toaletten rinner:

  • För mycket kalk i cisternen
  • Packningen i utloppsventilen läcker
  • Spolventilen eller inloppsventilen är trasig

Hur du gör för att reparera toaletten som står och rinner beror på vilken sorts toalett du har. Kontakta en VVS-firma om du behöver hjälp.

Varmvattenberedare
En varmvattenberedare i ett vanligt hushåll kan hålla mellan 15 och 30 år. För att kontrollera om din varmvattenberedare läcker kan du testa att stänga av allt vatten. Om din vattenmätare fortfarande går kan det vara ett tecken på läckage. Om du misstänker att din varmvattenberedare läcker bör du kontakta en VVS-firma.

Fjärrvärme
Har du fjärrvärme och får ditt varmvatten via en fjärrvärmeväxlare? Då kan ett läckage uppstå i växlaren och vatten läcker ut till fjärrvärmenätet. Läckaget syns inte på utsidan av värmeväxlaren. Om det bara droppar lite från värmeväxlaren kan du själv testa att dra åt filtret eller de inkommande rören. Om du inte vet var du ska dra åt eller behöver hjälp att identifiera problemet rekommenderar vi dig att kontakta en VVS-firma.

Om det ändå misstänks att mätaren visar fel kan Kalmar Vatten skicka iväg vattenmätaren för kontroll av ett oberoende företag om fastighetsägaren begär det eller om Kalmar Vatten tycker det är nödvändigt. Undersökningen bekostas av fastighetsägaren som begärt undersökningen och om mätaren godkänns. Om det visar sig att vattenmätaren visar fel bekostar Kalmar Vatten undersökningen och ersätter naturligtvis fastighetsägaren.

Fler sidor inom dricksvatten

Vattensituationen i Kalmar kommun

Räcker vattnet? Aktuellt om förutsättningarna för vår vattenförsörjning.

Långsiktig vattenförsörjning

Vi planerar för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 28 februari 2023