Vattenskyddsområden

Alla vattentäkter behöver skyddas mot föroreningar och andra risker.

Vattentäkterna är viktiga för vattenförsörjningen i Kalmar kommun. Vattenskyddet behöver vara anpassat till det moderna samhället, pågående verksamheter och den aktuella lagstiftningen. Därför bör regelverket ses över med jämna mellanrum.

Södra nybroåsens vattenskyddsområde

Översyn pågår för att anpassa gamla vattenskyddsområden till det moderna samhället.

Råsbäcks vattenskyddsområde

Vattentäkterna kring Råsbäck har fått bättre skydd sedan 2018.